thesis paper

Wees welkom op mijn site!

Soxna Fall – 1955

Wat mij inspireert door alles heen is de levende natuur in al haar facetten. Wat zij ons te bieden heeft en wat zij van ons nodig heeft.

Wat mij fascineert zijn de wisselingen van de seizoenen, de ontwikkelingen door het jaar heen zoals wij die kennen in Nederland.

Wat mij bezield zijn de mogelijkheden om uit te drukken wat ik aan deze (levens)kringloop, in de ruimste zin van het woord, beleef.

Mijn persoonlijke denkbeelden en levenservaringen zijn doorvlochten met inzichten vanuit de Antroposophie.

op MAAT voor PEUTERS

SOXNA FALL in BEELD

op MAAT voor NABESTAANDEN

Top